• Τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα του έργου!

  Όλοι οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα, την υποχρέωση και την ευθύνη, να συμβιώνουμε
  με τη φύση και να διασφαλίζουμε καθημερινά με τις πράξεις και τα έργα μας τη διαβίωση
  τη δική μας, αλλά και των επόμενων γενεών, σε ένα υγιές περιβάλλον.

 • Εφαρμογή Themis
  Εφαρμογή για έξυπνες συσκευές ανώνυμης αναφοράς
  περιστατικών περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αυθαιρεσίας ή εγκλήματος
 • Στο γεωπληροφορικό χάρτη αναρτώνται οι υποθέσεις
  δίωξης των εγκληματων κατά των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας
  που γίνονται γνωστές στις περιοχές NATURA 2000.

  Χάρτης περιβαλλοντικού εγκλήματος

Μήνυμα προειδοποίησης

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.