•  28Ιουλίου

  Η δημιουργία της «Κρητικής Ομάδας Σκύλων Ανίχνευσης
  Δηλητηριασμένων Δολωμάτων» είναι γεγονός και σημείωσε
  ήδη την πρώτη της μεγάλη επιτυχία, την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.

  Κρητική Ομάδα Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων

 • Στο γεωπληροφορικό χάρτη αναρτώνται οι υποθέσεις
  δίωξης των εγκληματων κατά των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας
  που γίνονται γνωστές στις περιοχές NATURA 2000.

  Χάρτης περιβαλλοντικού εγκλήματος